HORY

23.02.2009 00:00

Eriček byl na svých prvních horách! Týden v Karlově Studánce byl opravdu úžasný! Neměl problém ani se spinkáním, ani s papáním. Každý večer jsme se chodili koupat do bazénu s teplou slanou vodou s atrakcemi.

Eriček měl každý den nějakou kamarádku, která se taky přišla najíst s rodiči. Honili se kolem stolů a smáli se! V sobotu večer hrála živá hudba a Eriček začal zábavu svým úžasným tancem!

Erik tu i poprvé stál na lyžích 26.2.2009.JPG !!!!!!!!!!!!!!

Zpět